Tilladelser og bevillinger til restaurationer

Se her, hvordan du søger et næringsbrev og en alkoholbevilling. Og læs om åbningstider for restaurationer.

Hvad enten du er privat person eller et selskab, så søger du en alkoholbevilling via politiets hjemmeside.

Gå videre til politiets hjemmeside.

Du kan altid tage kontakt til os i sekretariatet i Direktionens Stab, hvis du har spørgsmål. Se i boksen 'kontakt', hvordan du får fat på os.

Hvem kan søge en alkoholbevilling?

For at du kan søge en alkoholbevilling, skal du:

  • som hovedregel være fyldt 21 år eller 18 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
  • være fri for forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for at få en alkoholbevilling.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber med videre , som opfylder følgende:

  • være umyndige eller under værgemål
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.


Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02 og 05. Det er muligt for visse typer restaurationer at søge en udvidet tilladelse til at holde åbent til kl. 05.

Du søger om udvidet åbningstid hos politiet.

Udvidet åbningstid på hverdage

Når der sker noget særligt i byen, må du som restauratør holde længe åbent på hverdage. Men du bestemmer ikke selv, hvad der er særligt.
I 2018 er Bevillingsnævnet i samarbejde med restauratørforeningen nået frem til, at følgende begivenheder er "særlige", og dermed giver lov til at holde udvidet åbent 2. halvår 2018:

Tirsdag, den 7. august 2018 (Roger Waters)
Onsdag, den 17. oktober 2018 (World Cup/Hest og Rytter)
Torsdag, den 18. oktober 2018 (World Cup/Hest og Rytter)
Tirsdag, den 23. oktober 2018 (Videncenter for svineproduktion)
Torsdag, den 1. november 2018 (Anden 25, Boxen)
Onsdag, den 7. november 2018 (Landbrug og Fødevarer)
Tirsdag, den 13. november 2018 (Food Tech)
Onsdag, den 14. november 2018 (Food Tech)
Tirsdag, den 27. november 2018 (Agromek)

Onsdag, den 28. november 2018 (Agromek) samt
Torsdag, den 29. november 2018 (Agromek)


Det er bevillingsnævnet, der giver en alkoholbevilling. Det gør nævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Læs mere om bevillingsnævnet.


Dekorativt

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.