Tilladelser og bevillinger til restaurationer

Se her, hvordan du søger et næringsbrev og en alkoholbevilling. Og læs om åbningstider for restaurationer.

Hvad enten du er privat person eller et selskab, så søger du en alkoholbevilling via politiets hjemmeside.

Gå videre til politiets hjemmeside.

Du kan altid tage kontakt til os i sekretariatet i Direktionens Stab, hvis du har spørgsmål. Se i boksen 'kontakt', hvordan du får fat på os.

Hvem kan søge en alkoholbevilling?

For at du kan søge en alkoholbevilling, skal du:

  • som hovedregel være fyldt 21 år eller 18 år, hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål.
  • være fri for forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for at få en alkoholbevilling.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber med videre , som opfylder følgende:

  • være umyndige eller under værgemål
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.

Læs desuden restaurationsplanen fra Midt- og Vestjyllands Politikreds.


Alle restaurationer skal normalt være lukket mellem kl. 02 og 05. Det er muligt for visse typer restaurationer at søge en udvidet tilladelse til at holde åbent til kl. 05.

Du søger om udvidet åbningstid hos politiet.

Udvidet åbningstid på hverdage

Når der sker noget særligt i byen, må du som restauratør holde længe åbent på hverdage. Men du bestemmer ikke selv, hvad der er særligt.
I 2019 er Bevillingsnævnet i samarbejde med restauratørforeningen nået frem til, at følgende begivenheder er "særlige", og dermed giver lov til at holde udvidet åbent 2. halvår 2019:

Torsdag, den 15. augut 2019 (Formland Messe)
Tirsdag, den 1. oktober 2019 (HI Messe)
Onsdag, den 2. oktober 2019 (HI Messe)
Mandag, den 7. oktober 2019 (John Mayer i Boxen)
Tirsdag, den 22. oktober 2019 (Videncenter for svineproduktion)
Onsdag, den 5. november 2019 (Landbrug og Fødevarer Messe) samt
Torsdag, den 14. november 2019 (Hans Zimmer i Boxen).

Herudover vedtoges, at meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 søndag, den 22. december 2019, mandag, den 23. december 2019, onsdag, den 25. december 2019 samt tirsdag den 31. december 2019.

 


Det er bevillingsnævnet, der giver en alkoholbevilling. Det gør nævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Læs mere om bevillingsnævnet.


Dekorativt

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.