Byens Ansigt

Her kan du se, hvad der tillades, der hvor du ønsker at skilte.

Byens Ansigt er Herning Kommunes skiltevejledning.

Skiltevejledningen kan ses under "Mere info". Byens Ansigt er inddelt efter typen af område f.eks. bymidten, centerområder m.v.

Under "Mere info" kan du også se områdekort for de største af byerne i Herning Kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte Herning Kommune, hvis du er i tvivl om hvad du kan få tilladelse til.

Ansøgningen skal sendes via Byg og Miljø.

For at fremme sagsbehandlingen skal du sikre dig, at projektet er ordentlig belyst. For at en sag kan behandles skal følgende projektmateriale fremsendes:

Underskrevet begrundet ansøgning

  • indeholdende oplysninger om materialer og farver. (Såfremt en lejer er ansøger, skal der foreligge en skriftlig accept fra ejer, før der kan udstedes en tilladelse).
  • Facadetegning i 1:100, hvor ændringerne er medtaget.
  • Snittegning i 1:50, hvor ændringerne er medtaget.
  • Opmåling eller foto der viser bygningens nuværende udsende samt de nærmeste omgivelser.
  • Evt. visualisering der viser hvordan bygningen/facaden vil tage sig ud efterfølgende.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af kommunens skiltevejledning. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.