Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Hovedmål

Herning skal til stadighed have et passende antal velbeliggende og attraktive parkeringspladser som en væsentlig del af en velfungerende by.

1) Der skal sikres gode parkeringsforhold for brugere og besøgende i bymidten. Herunder; 

  • Parkeringspladser i bymidten skal tilstræbes indrettet og udformet således, at trafikafvikling og parkeringsafsøgning kan ske på en bekvem og trafiksikker måde. 
  • Dette kan ske ved at pålægge eksisterende parkeringspladser tidsmæssige restriktioner og ved at sikre arealer til fremtidige parkeringspladser, samt at søge en passende jævn fordeling af parkeringsmuligheder i bymidten gennem placering af velbeliggende parkeringspladser i niveau eller parkeringsanlæg. 
  • Ved skiltning skal det anvises, hvordan man finder parkeringspladser i bymidten. 
  • På alle større offentlige parkeringspladser skal der være et passende antal handicapparkeringspladser, placeret således, at gå afstanden til de vigtigste destinationsmål er kortest mulig. 
  • Anvendelsen af parkeringspladserne skal effektiviseres dels ved en blanding af bolig- og hotelparkering om natten og kunde- og personaleparkering om dagen, ved etablering af korttidsparkering på centrale parkeringspladser af hensyn til kundeparkering. 
  • Byrådet kan etablere betalt parkering.

2) Muligheden for parkeringsanlæg søges indarbejdet i tilknytning til bymidtens ringgadesystem, for at sikre en hurtig og smidig trafikafvikling og parkeringssøgning. 

  • Parkeringsanlæg indrettes med tydelig (elektronisk styret) skiltning i gadebilledet for at vise, om der er ledige pladser. Der lægges stor vægt på arkitektoniske løsninger af høj kvalitet ved etablering af nye parkeringsanlæg og de skal fremtræde i en tidssvarende arkitektur, der respekterer og refererer til nabobygningerne i formater, opdeling og detaljering.

3) En samlet plan skal sikre at der i bymidten er tilstrækkelig med cykelparkeringspladser.

  • Cykelparkeringspladser skal anlægges i tæt tilknytning til gågade, tog- og busstation samt cykel- og gangstisystemet.

4) Bymidtens parkeringspladser skal fremtræde med pæne og attraktive omgivelser og indrettes efter en samlet plan. 

  • Der skal tages konkret stilling til udformning, materialevalg, belægninger, belysning, skiltning, farvevalg, træbeplantning, begrønning, byinventar og udstyr således at disse gives et tiltalende og indbydende udseende og er behagelige og trygge at færdes på. 
  • På større offentlige parkeringspladser bør der forefindes informationstavle, bykort, papirkurve og mulighed for ophold.

5) Bymidtens bagarealer og bagfacader, der støder op til eller er synlige fra parkeringspladserne, skal gives mulighed for sanering og arkitektonisk forskønnelse.

6) Det skal sikres, at alle parkeringsarealer får optimal tilknytning til gågaden, ved etablering af sammenhængende stisystemer, der både knytter de enkelte parkeringspladser sammen, men også angiver gode passagemuligheder til gågaden, gennem private og offentlige porte, gennemgange og smøger.

7) Herning Kommune skal sikre, at de overordnede mål for parkering gennemføres ved ny-, til- eller ombygning samt ændret anvendelse, enten ved at stille krav om etablering af parkeringspladser på egen grund eller ved at tillade etablering af parkeringspladser i nærhed til egen grund på baggrund af aftale mellem bygherre og tredjepart, alternativt ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond, jfr. Regulativ om parkeringsfond for Herning Kommune. Aftale om indbetaling til Herning Kommunes parkeringsfond kan kun ske hvis der kan opnås dispensation til byggelovens bestemmelser.

8) Det skal sikres, at midlerne i Parkeringsfonden for Herning Kommune bruges hvor der i Herning Kommune er pres på parkeringsarealerne og særligt behov for ændring af parkeringsforholdene.

9) Hvor der ikke er udarbejdet lokalplan finder parkeringsfonden anvendelse indenfor det på kortbilag A angivende område.

10) Parkeringsmålsætningen tages op til revision hvert 4. år på baggrund af revision af Herning Kommuneplan.