Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Fremtiden

Det er et mål at for Herning Kommune skal arbejde aktivt og målrettet for, at kommunen fortsat udvikler sig som en god, smuk og velfungerende kommune, hvor miljø og bæredygtighed sættes i højsædet.

Med udgangspunkt i dette mål tilstræbes det, at behovet for parkering ikke sker på bekostning af ønsker og krav til et varieret, helstøbt og sammenhængende bymiljø, men at parkeringen er en integreret del af bymiljøet og byens funktioner.

Udbuddet af parkeringspladser skal derfor samordnes med den øvrige by- og trafikplanlægning. Velbeliggende parkeringspladser er vigtige for en velfungerende by med et alsidigt udbud af butikker, service og forlystelser, således at behovet for parkering til kunder, gæster og beboere er dækket i rimeligt omfang i hverdagen.

Gennem en samlet bymidteplanlægning kan der gives mulighed for øgede byggehøjder og større byggefelter, og derved åbnes for en sanering af byens bagarealer/bagfacader samt parkeringspladser.

Opførelse af centralt beliggende parkeringsanlæg (parkeringshuse og parkeringskældre) tæt ved cityringen vil kunne afhjælpe behovet for parkering i centrum. Ikke mindst af æstetiske grunde bør parkeringen i videst muligt omfang koncentreres i parkeringsanlæg, hvor bilerne ikke vil fylde så meget i bybilledet. Der skal lægges vægt på arkitektoniske løsninger af høj kvalitet ved etablering af nye parkeringsanlæg.

De mest attraktive offentlige parkeringspladser i bymidten skal reserveres til byens kunder og gæster, mens ansatte og virksomhedsejere, der opholder sig i bymidten hele dagen, henvises til offentlige parkeringspladser, der ligger i periferien omkring bymidten eller anvende private parkeringspladser og parkeringsanlæg.

Herning Kommune administrerer gennem plan- og byggelovgivningen parkeringsmålsætningerne. I parkeringsregulativet fastsættes regler og krav til parkering ved nybyggeri og ændret anvendelse af bebyggelsen.