Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Status

Herning Bymidte har de seneste år gennemgået en del større ændringer der har ændret de parkeringsmæssige forhold, herunder ved at der er opført parkeringsanlæg, dog findes en stor del af parkeringsarealet stadig på terræn. Disse arealer er under pres i forhold til at opretholde et passende antal parkeringspladser og i forhold til byrådets ønske om at skabe et mere grønt byrum.

Parkeringsarealerne på terræn er generelt store asfaltflader begrønnet i det omfang det har været muligt. De største ændringer i parkeringsarealerne er sket med opførelse af Dalgashus (ca. 300 offentlige parkeringspladser), opførelsen af DGI-parken (ca. 200 offentlige parkeringspladser) samt parkeringshus ved Føtex (ca. 300 parkeringspladser). Endvidere er der etableret ca. 80 parkeringspladser lige syd for Dronningens Boulevard tæt på jernbanen og togstationen.

Herudover er parkeringsmulighederne forbedret ved indførelse af et parkeringssøgningssystem, hvorved brugen af de eksisterende parkeringspladser optimeres. Endvidere er der i 2008 afholdt en bymidtekonkurrence med emnerne gågader, torve & pladser og smøger & velkomstarealer. Konkurrencen har været medvirkende til at forme de fremtidige ønsker for Herning By.