Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Historik

Herning Byråd foretog i 1994-95 en ændring af parkeringsmålsætningerne, udmøntet i et særskilt regulativ for kommunen, der blev vedtaget den 3. september 1996.

Parkeringsmålsætningerne havde baggrund i en rapport om Herning Bymidte fra 1979, samt i et samarbejde med en parkeringsarbejdsgruppe med repræsentanter fra detailhandlen fra Gågadeforeningen, De samvirkende Borgerforeninger og Herning Kommunes tekniske forvaltning, der resulterede i udarbejdelsen af parkeringsmålsætningen, som blev vedtaget af Herning Byråd i 1990, og som ovenfor nævnt revideret i 1994-95.

Parkeringsmålsætningerne har i 2001-2002 været behandlet i et samarbejde i en parkeringsgruppe med repræsentanter for Cityforeningen og medarbejdere fra Herning Kommune.

Dette arbejde har dog ikke ført til en ændring af de gældende parkeringsmålsætninger. På baggrund af to parkeringsfonde og behov for modernisering af regulativet er foretaget en revision af Parkeringsmålsætningen, med tilhørende Regulativ om Parkeringsfond for Herning Kommune.