Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Målsætningen medvirker til at tilvejebringe et passende antal parkeringspladser som en del af en velfungerende by. Målsætningen sætter de overordnede rammer for Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond.

Parkeringsmålsætningen udpeger endvidere områder, hvor det er relevant at benytte regulativet.

Regulativet finder anvendelse, når Herning Byråd meddeler dispensation fra krav om anlæg af parkeringspladser i forbindelse med ny-, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom.

Parkeringsfonden har til formål at medvirke til at sikre det nødvendige antal parkeringspladser i Herning Bymidte. Fonden virker til at samle kapital til større investeringer i parkeringspladser og anlæg. Kapitalen samles gennem indbetalinger fra private grundejere som opnår dispensation til krav om parkering på egen ejendom.

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.