Vil du starte et autoværksted?

Hvis du vil starte, ændre eller flytte dit autoværksted skal du anmelde det til kommunen. Læs her hvordan du gør.

Et autoværksted omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Hvis du på din virksomhed ønsker at foretage én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, skal du anmelde det:

 • Service og -reparation, herunder:
  • Auto-el.
  • Bremse- og koblingsservice.
  • Dækservice.
  • Udstødningsservice.
  • Autoglas.
  • Indvendig og udvendig ombygning.
  • Karosseriarbejde.
  • Vask med højtryksrenser.
 • Mekanisk autovask og tørring.
 • Bilpleje / klargøring.
 • Undervognsbehandling.
 • Autolakering.

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted skal du følge reglerne som er beskrevet i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler for hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav der skal overholdes. Der er også regler for støjende aktivitet, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Se Autoværkstedsbekendtgørelsen her.


Du finder skemaet til anmeldelse af et autoværksted under selvbetjening (i den grønne boks). 


Når du har anmeldt dit autoværksted, vurderer kommunen om autoværkstedets placering kan accepteres. Dette gøres blandt andet for at imødegå, at der bliver klaget over gener fra autoværkstedets aktiviteter.

Det er vigtigt, at aktiviteter på et autoværksted kan forenes med de planer, der er for området.

De forskellige planer for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter. 

Se Planer og offentliggørelser for Herning Kommune her.


Hvis dit autoværksted ligger i landzone skal du have en zonetilladelse efter planloven, før du kan starte, ændre eller udvide din virksomhed.

Du kan få mere information af landzonetilladelse her.


Affald fra autoværkstedet skal bortskaffes med godkendte affaldstransportører og affaldsindsamlere

Du kan også benytte den kommunale genbrugsplads

Hvis din virksomhed vil benytte den kommunale genbrugsplads skal den tilmeldes genbrugspladsens ordning for erhverv.

Læs mere om tilmelding til at bruge genbrugspladserne i Herning Kommune her.


Olier og kemikalier, nye såvel som brugte, skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem.

Opbevaring af nye olier og kemikalier er beskrevet i Herning Kommunes forskrift for olie og kemikalier.

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald (farligt affald) er beskrevet i autoværkstedsbekendtgørelsen.


Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på autoværksteder. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden, de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter bl.a.:

• Opbevaring og håndtering af affald og råvarer.

• Risiko for forurening af jord og grundvand.

• Virksomhedens processer og maskiner.

• Virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt.

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling, som betyder, at autoværkstedet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

Du kan læse om brugerbetaling her.


Mand reparerer bil

Kontaktinfo

Henrik Thimsen
Ingeniør
Tlf.: 9628 8103
Send e-mail til mikht@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.