Godkendelsespligtige virksomheder

Tjek her, om din type virksomhed har pligt til at få en miljøgodkendelse, før den kan blive etableret.

Listen over de virksomheder, der skal godkendes før etablering, ses i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om godkendelse, se under "Mere info".

Fra 1. januar 2016 skal virksomhederne søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. Se under selvbetjening.

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige listepunkt fra starten, da dit valg af listepunkt afgør, hvilke oplysninger du skal give i ansøgningen. Hvis du er i tvivl, så kontakt kommunen inden du går i gang.

Skal du samtidig søge om spildevandstilladelse og VVM-anmelde din virksomhed, skal du også gøre dette i Byg og Miljø.

Du finder flere informationer om ansøgning, forhåndsdialog og brug af Byg og Miljø under "Mere info".

Skorsten med røg

Kontaktinfo

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.