Særligt for virksomheder

Her kan du læse om miljølove, bekendtgørelser, regler og regulativer. Disse skal du overholde, hvis du driver en virksomhed.

Visse typer virksomheder skal have en egentlig miljøgodkendelse eller anmeldes inden de etableres. Andre typer kan etableres uden godkendelse eller anmeldelse.

Hvilke virksomheder har pligt til godkendelse?

Vær dog altid opmærksom på:

Og husk! Du skal altid tage hensyn til dine naboer.

Læs mere om:

Pligt til godkendelse.

Miljøtilsyn. 

Spildevand og regnvand.

Autoværksteder.

Restaurationer, diskoteker med videre.

Støjende eller støvende aktivitet

Tidsbegrænsede støjende eller støvende aktiviteter skal anmeldes senest 14 dage før. Det kan fx være sandblæsning af facader og nedknusning af murbrokker. Anmeldeskema finder du under selvbetjening.

Skorsten med røg