Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Praksis for tilladelser

Tilladelser gives op til 15 år og maksimalt 1.200 m3/år/hektar til markvand.

Større indvinding pr. hektar kan gives ved helt specielle behov. Et større behov skal kunne dokumenteres gennem mark-planer.

Ved fornyet tilladelse til markvanding indgår Ringkjøbing Amts tidligere vilkår i vurderingen, hvor mængden i tilladelser blev givet som gennemsnit over 3 år.

Herning Kommune vurderer, om dette vilkår kan videreføres. Vi vurderer, hvor meget mængden kan overskrides enkelte år, hvis gennemsnit over tre år overholdes. Der kan gives tilladelse til overskridelse enkelte år med op til 25 %.

I Vandområdeplanen er der fastsat mål for vandløbenes økologiske tilstand. Når vi skal give en tilladelse, vurderer vi påvirkningen fra den samlede indvinding i området, vandløbets nuværende tilstand, samt boringens påvirkning af de nærmeste naturområder. Vi beregner en mulig påvirkning af naturen og inddrager kendt viden om tilstanden af vandløb og natur.