Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Ny boring

Hvis du vil søge om tilladelse til en ny boring, skal du bruge løsningen:

"Erhvervsindvinding, ny indvindingstilladelse og/eller ny boring" via systemet BYG og MILJØ.

Ansøgningen skal vedhæftes et kort med ønsket placering af ny boring, samt de markarealer du ønsker at vande.