Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Forlængelse eller ændring af tilladelse

Du skal bruge løsningen "Erhvervsindvinding, ændret eller fornyet indvindingstilladelse" via systemet BYG og MILJØ eller det skema du har fået tilsendt, hvis du skal søge om fornyet tilladelse eller ændring af gældende tilladelse. Det er vigtigt at vedhæfte et kort med de arealer, du ønsker at vande. 

Når Herning Kommune har fået ansøgningen, vil vi føre tilsyn med boringerne. Der må ikke sprøjtes eller gødes 5 meter rundt omkring boringen.