Særligt for landbrug

Er du landmand? Søger du svar på et spørgsmål? Så er du på rette vej nu.

Særligt for hundehold, hundekennel og hundepension

Hvis du har mere end 4 vokse hunde med hvalpe under 18 uger, så er det et erhvervsmæssigt dyrehold og skal anmeldes til kommunen.

Byzone

Du må ikke have mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Landzone

Etablering, udvidelse eller ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundepensioner og kenneler) skal anmeldes til kommunen.

Anmeld dit hundehold, hundekennel eller hundepension online. 

Hundehold under 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger er ikke erhvervsmæssigt hundehold og må haves både i byzone og landzone.