Okker i vandløbene

Her kan du læse om, hvordan du kan hjælpe med at holde jernet tilbage i jorden, så det ikke går ud over vandløbene.

En lang række vandløb i er påvirket af udledning af jern. Du kan hjælpe med at holde jernet tilbage i jorden, hvis du følger reglerne for dræning og spuling.

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på reglerne om dræning af okker potentielle områder.

Dræning i områder med okker

Du må ikke grave grøfter eller lave dræn i områder med risiko for okker, før du har fået godkendelse.

Ved grøftning og dræning forstås enhver ændring, vedligeholdelse eller reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, hvor der er risiko for okker, kan du se på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Godkendelse til at dræne i områder med okker kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Spørgsmål eller ansøgning

Har du spørgsmål til dræning i område med okker? Vil du evt. ansøge om godkendelse?

Send en mail til Teknik og Miljø.

Eller send et brev til:

Herning Kommune
Teknik og Miljø
Torvet 5, 7400 Herning

Mere info om okker og dræning

Regler for arbejde i og omkring vandløb.

Okkerloven.

Okkerpotentielle områder (Danmarks Miljøportal).

Vandløb med okker

Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.