Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven? Hvilke regler gælder, hvis det er?

Er mit areal omfattet af loven?

For at undgå at du utilsigtet kommer til at ødelægge beskyttet natur, er det vigtigt at vide, om du er ejer eller bruger.

Det er lodsejers eller brugers ansvar at være opmærksom på arealernes status.

Tjek den vejledende registrering på Danmarks Miljøportals Arealinformation. 

Bemærk, at registreringen kun er vejledende. Det er altid de konkrete forhold i marken, der afgør, om et areal er beskyttet.

Hvis du er i tvivl så spørg os.