Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven? Hvilke regler gælder, hvis det er?

Hvad er det, man IKKE må, når natur er beskyttet?

Loven forbyder såkaldte tilstandsændringer i beskyttede naturtyper.

Det betyder, at anvendelsen af beskyttede arealer (naturtyper) ikke må intensiveres, og bl.a. må følgende indgreb ikke foretages.

  • opdyrkning.
  • tilplantning.
  • opfyldning.
  • ændring af dræningsforhold.
  • etablering af andeopdræt og udsætning af fisk.
  • gravning af vandhuller.
  • forøget gødskning og sprøjtning.