Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven? Hvilke regler gælder, hvis det er?

Hvilke typer natur er det, som loven beskytter?

Loven beskytter enge, moser, heder og overdrev, når de i sig selv eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et samlet areal på minimum 2.500 m².

Derudover er de fleste vandløb og søer over 100 m² også beskyttede.