Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven? Hvilke regler gælder, hvis det er?

Husk at du altid er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning.

Om beskyttet natur

For at undgå at du utilsigtet kommer til at ødelægge beskyttet natur, er det vigtigt at vide, om du er ejer eller bruger.

Det er lodsejers eller brugers ansvar at være opmærksom på arealernes status.

Tjek den vejledende registrering på Danmarks Miljøportals Arealinformation. 

Bemærk, at registreringen kun er vejledende. Det er altid de konkrete forhold i marken, der afgør, om et areal er beskyttet.

Hvis du er i tvivl så spørg os.


Vi kan i særlige tilfælde give dispensation til ændringer i beskyttet natur.

Hvis du vil søge om dispensation til ændring i et beskyttet areal, skal du søge den skriftligt. Det er som regel en god idé at ringe først og få en snak om sagen.


Loven beskytter enge, moser, heder og overdrev, når de i sig selv eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper har et samlet areal på minimum 2.500 m².

Derudover er de fleste vandløb og søer over 100 m² også beskyttede.


Loven forbyder såkaldte tilstandsændringer i beskyttede naturtyper.

Det betyder, at anvendelsen af beskyttede arealer (naturtyper) ikke må intensiveres, og bl.a. må følgende indgreb ikke foretages.

  • opdyrkning.
  • tilplantning.
  • opfyldning.
  • ændring af dræningsforhold.
  • etablering af andeopdræt og udsætning af fisk.
  • gravning af vandhuller.
  • forøget gødskning og sprøjtning.

Sø

Kontaktinfo

Jette Kith Skovgaard
biolog
Tlf.: 96288036
Mobil: 40105705
Send e-mail til ngojs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.