Afbrænding af marker

Det er næsten altid forbudt at brænde halm med videre af på marker. Her kan du se, hvilke undtagelser, der gælder.

Du må som udgangspunkt ikke brænde halm med videre af på dine marker.

Du må dog gerne:

  • flammebehandle ukrudt.
  • brænde halm af fra frøgræs fra arealer, hvor afgrøden dyrkes næste år.
  • brænde halm af, som har været anvendt til overdækning.
  • brænde mindre spild af, fx fejlbundne halmballer.
  • brænde våde halmballer af.


Husk at kontakte Brand og Redning, når du brænder af.

Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.