Særligt for landbrug

Er du landmand? Søger du svar på et spørgsmål? Så er du på rette vej nu.

Hvor mange grise må jeg have, før jeg skal søge godkendelse? Skal jeg fortælle kommunen, at jeg river en væg ned i stalden?

Få svar på alt om husdyrbrug hos Miljøstyrelsen.

Søg godkendelse, tilladelse eller anmeld ændring vedrørende husdyrbrug.

Hvis du har mere end 4 vokse hunde med hvalpe under 18 uger, så er det et erhvervsmæssigt dyrehold og skal anmeldes til kommunen.

Byzone

Du må ikke have mere end 4 hunde med hvalpe under 18 uger i byzone.

Landzone

Etablering, udvidelse eller ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundepensioner og kenneler) skal anmeldes til kommunen.

Anmeld dit hundehold, hundekennel eller hundepension online. 

Hundehold under 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger er ikke erhvervsmæssigt hundehold og må haves både i byzone og landzone.


Læs også om:

Gødning.

Markstakke.

Afbrænding af marker.

Vandindvinding.

Okker i vandløbene.

Beskyttet natur.

Tilskudsordninger.

Bigballer på høstet mark