Om brugerbetaling ved miljøsager

Hvad koster miljøtilsyn og -godkendelser?

Forstå din faktura - hvad tager vi penge for?

Hvad tager vi penge for?
Punkt på fakturaen Hvad har vi brugt tid på?
Godkendelse - aktiviteter på virksomheden er anvendt på møder og besigtigelse på virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomheden er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Godkendelse - akt. på husdyrbrug er anvendt på møder og besigtigelse på husdyrbruget i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse - akt. udenfor husdyrbrug er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Godkendelse §16 - akt. på ejendommen er anvendt på møder og besigtigelse på bedriften i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse §16 - akt. udenfor ejendommen er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden sagsbehandleren har brugt på virksomheden i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor virksomheden bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Tilsyn m.v. - akt. på husdyrbruget sagsbehandleren har brugt på husdyrbruget i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. - akt. udenfor husdyrbruget bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Tilsyn m.v. §16 - akt. på ejendommen sagsbehandleren har brugt på bedriften i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. §16 - akt. udenfor ejendommen bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Eksterne ydelser Omfatter 57,79 % af udgiften til spildevandsanalyser, konsulenthjælp i forbindelse med miljøgodkendelse, tilsyn m.v.