Om brugerbetaling ved miljøsager

Hvad koster miljøtilsyn og -godkendelser?

Timeprisen

Timeprisen er fastsat af Miljøstyrelsen. Beløbet er ikke momspligtigt.

Timepriser - oversigt
Årstal Timepris
2020 333,22 kr./time
2019 328,62 kr./time
2018 322,49 kr./time