Om brugerbetaling ved miljøsager

Hvad koster miljøtilsyn og -godkendelser?

Virksomheder og landbrug skal selv betale for en del af den tid, vi bruger på miljøgodkendelser og tilsyn.

I tidsforbruget indgår den tid, vi har brugt på selve virksomheden eller landbruget. Og så indgår den tid, vi har brugt på for eksempel at forberede os, følge op, skrive rapport og godkendelse og så videre. 

Du kan ikke få rabat, og vi kan ikke give dispensation fra reglerne, som er bestemt ved lov.

Reglerne for brugerbetaling (Miljøstyrelsen).

Timeprisen er fastsat af Miljøstyrelsen. Beløbet er ikke momspligtigt.

Timepriser - oversigt
Årstal Timepris
2020 333,22 kr./time
2019 328,62 kr./time
2018 322,49 kr./time

Vi opkræver brugerbetaling en gang om året.

Det er for perioden 1. november til 31. oktober. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om brugerbetaling.


Hvad tager vi penge for?
Punkt på fakturaen Hvad har vi brugt tid på?
Godkendelse - aktiviteter på virksomheden er anvendt på møder og besigtigelse på virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomheden er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Godkendelse - akt. på husdyrbrug er anvendt på møder og besigtigelse på husdyrbruget i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse - akt. udenfor husdyrbrug er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Godkendelse §16 - akt. på ejendommen er anvendt på møder og besigtigelse på bedriften i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Godkendelse §16 - akt. udenfor ejendommen er brugt til gennemgang og behandling af ansøgning, indhentning af supplerende oplysninger, formulering af miljø- godkendelsens vilkår, miljøteknisk vurdering m.m. samt annoncering m.v.
Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden sagsbehandleren har brugt på virksomheden i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor virksomheden bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Tilsyn m.v. - akt. på husdyrbruget sagsbehandleren har brugt på husdyrbruget i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. - akt. udenfor husdyrbruget bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Tilsyn m.v. §16 - akt. på ejendommen sagsbehandleren har brugt på bedriften i forbindelse med tilsynet.
Tilsyn m.v. §16 - akt. udenfor ejendommen bl.a. er brugt til planlægning og forberedelse af tilsyn samt den tid, som er brugt til afrapportering og opfølgning på tilsyn.
Eksterne ydelser Omfatter 57,79 % af udgiften til spildevandsanalyser, konsulenthjælp i forbindelse med miljøgodkendelse, tilsyn m.v.

Pengesedler

Kontaktinfo

Virksomheder:
Monica Klitgaard Hansen
Miljø og Klima
Tlf.: 9628 8054
Send e-mail til Monica

Landbrug:
Pernille Kjeldsen
Miljø og Klima
Tlf.: 9628 8053
Send e-mail til Pernille

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Læs mere om sikker mail