Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Forslag til løsninger udendørs

Også udenfor findes der færdige løsninger, for eksempel containere med dobbeltbund/spildbakke.

Oplagspladsens bund kan udformes med en afrundet opkant for at lette til- og fraflytning af beholdere.

Oplagspladsen skal være skærmet mod nedbør for at hindre, at opsamlingsvolumenet fyldes med regnvand. Det kræver byggetilladelse at etablere overdækning, større containere eller skure.

Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Teknik og Miljø, Herning Kommune.  Vi anbefaler, at du kontakter en medarbejder i Miljø og Klima, som kan rådgive dig, før du sender din ansøgning.   

Tommel Ned Frit

Der er også mulighed for opbevaring af olie og kemikalier i en dobbeltvægget tank.

Bill5

Midlertidige oplag af olier og kemikalier

På byggepladser og ved forskellige arrangementer kan der være behov for et midlertidigt oplag af olier og kemikalier.

Mindre oplag i tromler og dunke kan opbevares i specielle containere med spildbakke. Oplaget bør kunne aflåses, således at uvedkommende ikke kan forårsage forurening (se nedenstående eksempel).

Bill6