Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Forslag til løsninger indendørs

Der findes forskellige praktiske løsninger, der svarer til forskellige opbevaringsbehov.

Opbevaring af tromler i en reol på en spildbakke sparer plads på værkstedet.

Hvis oplaget er i nærheden af et gulvafløb, eller en udvendig port eller dør, skal oplaget enten flyttes eller forsynes med opkant.

Alternativt kan et ikke-anvendt gulvafløb støbes til, og døre og porte kan forsynes med en beskeden opkant, så spildet tilbageholdes.

Opkanten kan udføres i forskellige materialer for eksempel vinkeljern eller træ tætnet med egnet tætningsmasse.

 Bill1

Indendørs opbevaring på spildbakke i et bestandigt materiale.

Bill2

Ved oplag af mindre mængder, kan opbevaringen se ud som vist ovenfor.

For at lette håndtering af tromler og beholdere kan du udgrave og støbe en fordybning med et rumfang svarende til den største beholder og lægge en elefantriste over fordybningen. Så kan tromlerne være på risten.

Alternativt kan du sætte tromlerne op på en spildbakke med ristoverdækning.

Bill3