Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Giftige kemikalier

Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage, de må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende, og de skal opbevares aflåst og utilgængeligt for børn.

Dette er ikke en udtømmende liste over de krav der glæder for opbevaring af giftige kemikalier. Se eventuelt kemikalielovgivningen for yderligere krav.