Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Brandfarlige væsker

Oplag og anvendelse af brandfarlige væsker kræver en tilladelse fra Herning Kommunes beredskabsmyndighed, Brand & Redning Herning MidtVest.

Er du i tvivl om dit oplag indeholder brandfarlige væske kan du kontakte Brand & Redning MidtVest på tlf.: 96 28 11 12, eller på e-mail: post@brmv.dk.

De kan informere om, hvordan du skal indrette oplaget, hvilke kemikalier der må opbevares i samme rum, m.m. (se eventuelt bekendtgørelsen om brandfarlige væsker).