Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Specielle krav

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde andre regler for opbevaring af kemikalier, end dem der er nævnt i denne forskrift.

For eksempel er der skærpede krav til opbevaring af brandfarlige væsker og giftige kemikalier.