Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Uheld

Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks underrette den kommunale tilsynsmyndighed 96 28 28 28. Ved akut forurening ring 112.