Kampagner med miljøtilsyn

Her kan du læse om de kampagner, vi gennemfører, når vi fører tilsyn på miljøområdet. Det gælder både for landbrug og virksomheder.

Kontrol af garageanlæg og pladser (2016)

Kampagnen i 2016 har haft fokus på garageanlæg og pladser til kørende materiel (listepunkt H51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Det er vores erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

Kampagnen er udført ved 19 tilsyn. 16 fysiske tilsyn og 3 administrative tilsyn.

Læs mere om tilsynskampagnen