Kampagner med miljøtilsyn

Her kan du læse om de kampagner, vi gennemfører, når vi fører tilsyn på miljøområdet. Det gælder både for landbrug og virksomheder.

Inspektion og tæthedsprøvning af store olietanke (2014)

Der er i 2014 ført tilsyn på 18 virksomheder, hvor der er registreret store tanke.

På ni virksomheder er der foretaget inspektion og kontrol i overensstemmelse med olietanksbekendtgøresen.

På seks virksomheder skal der foretages en yderligere opfølgning i 2015, for at vurdere om kravene er opfyldt.

På tre virksomheder er tankene mindre en 6.000 l og dermed fejlregistreret i BBR. Derudover er der sendt orienteringsbreve ud til 169 adresser, der omfatter 321 tanke på 6.000 l eller mere.

Læs mere om tilsyn med store olietanke i 2014