Kampagner med miljøtilsyn

Her kan du læse om de kampagner, vi gennemfører, når vi fører tilsyn på miljøområdet. Det gælder både for landbrug og virksomheder.

Hvert år gennemfører vi to tilsynskampagner med særligt fokus. Den ene retter sig mod landbrug. Den anden retter sig mod virksomheder.

Herunder finder du mere info om de senere års kampagner.

Kampagnen i 2016 har haft fokus på garageanlæg og pladser til kørende materiel (listepunkt H51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Det er vores erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

Kampagnen er udført ved 19 tilsyn. 16 fysiske tilsyn og 3 administrative tilsyn.

Læs mere om tilsynskampagnen


Vi har i 2015 haft fokus på møddingspladser og husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Sammen med de lokale landbrugsorganisationer har vi lavet et brev, hvor vi har opsummeret de regler, der gælder for møddingspladser. Det har vi sendt til alle landbrug, som er registreret med husdyrhold og møddingsplads.

Vi har også gennemført en række uvarslede fysiske tilsyn.

Se hele rapporten om tilsyn med møddingpladser


Kampagnen i 2015 har haft fokus på virksomheder, der forarbejder træ.

Vi har kontrolleret fyringsanlæg til træaffald og set på, hvordan træaffald er blevet skaffet bort.

Det er sket ved 43 tilsyn. 36 fysiske tilsyn og syv administrative tilsyn.

Læs mere om tilsyn med afbrænding af træaffald


Der er i 2014 ført tilsyn på 18 virksomheder, hvor der er registreret store tanke.

På ni virksomheder er der foretaget inspektion og kontrol i overensstemmelse med olietanksbekendtgøresen.

På seks virksomheder skal der foretages en yderligere opfølgning i 2015, for at vurdere om kravene er opfyldt.

På tre virksomheder er tankene mindre en 6.000 l og dermed fejlregistreret i BBR. Derudover er der sendt orienteringsbreve ud til 169 adresser, der omfatter 321 tanke på 6.000 l eller mere.

Læs mere om tilsyn med store olietanke i 2014


Der blev tæthedsprøvet 66 udskillere. Der blev fundet 46 tætte og 20 utætte udskillere.

Fire af de utætte olieudskillere ligger i OSD-områder. Her kan du udgøre en risiko for forurening af drikkevand. Den risiko bliver fjernet, når olieudskillerne bliver bragt i orden eller erstattet.

Se hele rapporten om olieudskillere


Kontaktinfo

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.