Miljøtilsyn

Her kan du læse om de tilsyn, vi fører, med miljøforhold hos landbrug og virksomheder.

Som kommune skal vi føre miljøtilsyn med landbrug og virksomheder. Miljøtilsyn bliver offentliggjort i en fælles national portal (DMA).

Gå til DMA - Digital MiljøAdministration

Nederst på siden kan du se 'gamle miljøtilsyn' fra før 1. maj 2016.

Vi har vedtaget en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Den gælder for årene 2018-2021. Planen skal opdateres mindst hvert fjerde år.

Kampagner

Vi gennemfører hvert år særlige kampagner med miljøtilsyn.

Læs om miljøtilsynskampagner i forhold til landbrug og virksomheder

Ældre miljøtilsyn

Oplysninger om miljøtilsyn udført mellem 6. juli 2015 til 1. maj 2016.

Oplysninger om miljøtilsyn udført i perioden fra 6. januar 2014 til 6. juli 2015 på visse typer virksomheder, såkaldte IED-virksomheder, kan ses her:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Dog med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.


Oplysninger fra miljøtilsyn på landbrug


Digital tilgængelighed

PDF-filerne med ældre miljøtilsyn er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Gylletanke

Kontaktinfo

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.