Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Vandløbsregulering

I forbindelse med en reguleringssag stilles der krav om udarbejdelse af et færdigt reguleringsprojekt.

Et reguleringsprojekt skal indeholde:

  • Detaljeret projektbeskrivelse med beskrivelse af formål og virkning.
  • Oversigtskort 1:25000
  • Skitse af nye bassiner og nyt vandløbstrace i målforhold 1:1000
  • Nuværende og fremtidige afstrømningsmæssige data (afstrømning i l/s/km2 , medianminimum, sommermiddel, årsmiddel, vintermiddel, medianmax. og 10 års max.)
  • Relevante kloakoplandsdata
  • Nuværende og fremtidige vandløbsdata (bundkoter, bundbredde, anlæg og længde på vandløbet, oplysninger om dræn og øvrige ledningsoplysninger)
  • Gydegrus og sten (mængde, tykkelse/størrelse og placering m.m.)