Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Naturbeskyttelse

Jævnfør gældende lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Er der kendt § 3 naturbeskyttelse i området, hvor bassiner og udløb placeres? Er der i en afstand af op til og med 150 m fra søer eller vandløb registreret med en beskyttelseslinje iht. § 16? Oplysninger kan findes på "Miljøportalen".