Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Recipient (vandløb/sø)

Angiv recipient for afledning (vandløb/sø).

Angiv recipientmålsætning. Oplysninger kan findes på "Miljøportalen".

Hvis miljømålet for recipienten ikke er opfyldt, skal ansøgningen indeholde en vurdering af alternative løsninger eller redegørelse for hvordan, det sikres, at udledningen ikke vil bevirke kvalitets-og miljøforringelse af vandområdet.