Afledning af regnvand (overfladevand)

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Afledning fra P-pladser til offentlig kloak

For alle afledninger til offentlig kloak skal der etableres sandfang af passende størrelse.

P-pladser

Følgende retningslinjer gælder ved etablering af P-pladser i tilknytning til indkøbscentre, butikker, boligområ­der, institutioner, administrationsbygninger med videre:

Afledning fra P-pladser til offentlig kloak
Afledning til Krav
Afledning til separat regnvandskloak med regnvandsbassin Ingen krav om olieudskiller
Afledning til fælleskloak  Ingen krav om olieudskiller
Afledning til separat regnvandskloak uden regnvandsbassin 

Kommunen foretager en konkret vurdering af krav om etablering af olieudskiller. Kravet vurderes og afstemmes bl.a. i forhold til: 

  • pladsens størrelse og indretning

  • den modtagende recipients målsætning og tilstand

Kommunen foretager ligeledes en vurdering af, om der skal etableres mulighed for at lukke for afløb fra pladsen.

Industriejendomme

Regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme skal som udgangspunkt altid afledes til spildevands­kloak, hvis der er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra f.eks. oplag eller processer.