Afledning af regnvand (overfladevand)

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Nedsivning af regnvand

P-pladser og industriejendomme

Infiltration:
Regnvand fra køre- og parkeringsarealer kan, efter en konkret vurdering, afledes ved overfladisk infiltration (f.eks. i regnbed, græs-/grusareal, græsarmeret beton). 

Faskine:
Regnvand fra køre- og parkeringsarealer må som udgangspunkt ikke afledes til en faskine.