Håndtering af regnvand

Hvem skal lave et bassin til regnvand? Hvornår? Og hvordan afleder du regnvand fra en P-plads?

Der skal laves regnvandsbassin på alle udløb fra regnvandssystemer når:

  • Et kloaksystem skal separeres.
  • Der etableres nye udstykninger.
  • Der etableres befæstede arealer.

I nogle tilfælde skal der også laves anden rensning, fx olieudskillere og sandfang.

Mere info

Afledning af regnvand.

Søg udlednings- og nedsivningstilladelse.

Lokal forsinkelse af regnvand.

Regnvandsbassiner - dimensionering og indretning.
(ligger som et selvstændigt punkt på siden "Afledning af regnvand").

Indretning af tankningspladser. 
(ligger som et selvstændigt punkt på siden "Spildevand og regnvand).

Spildevandsplanen - Håndtering af regnvand.

Vandpyt

Hjælp dit vandløb

En lille film om hvordan vi undgår at forurene vandløbene.

Forside billed til fiskefilmHjælp dit Vandløb

Kontaktinfo

Miljø og Klima, Spildevand
Bethaniagade 1  - indgang C
7400 Herning
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail