Genanvendelse af knust asfalt

Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt.

Du kan bruge knust asfalt til opbygning og til sikring af sider af egentlige veje. Det kræver ikke tilladelse.

Hvis du vil bruge knust asfalt som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre, så kræver det tilladelse.

Hvis der er tvivl, er det os, der afgør om du kan lægge knust asfalt ud med eller uden tilladelse.

Vi anbefaler, at knust asfalt genanvendes på stedet i eller under en ny belægning. Eller det kan køres til genanvendelse på et anlæg, der laver asfalt.

Læs mere om farlige stoffer i asfalt.

Hvis du vil bruge knust asfalt til andre formål som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre, så kræver det en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.


Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust, og skal erstatte brugen af primære råstoffer.

Det lag, der bliver lagt ud, må ikke været tykkere, end der er brug for.


En ansøgning om § 19 tilladelse til genanvendelse af knust asfalt skal indeholde følgende:

  • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes
  • Beskrivelse af hvor mange m2 der skal anvendes knust asfalt på,
    hvor mange m3 knust asfalt der skal bruges, i hvor tykt et lag den knuste asfalt udlægges, beskrivelse af, hvor den knuste asfalt stammer fra, om der etableres et bærelag/slidlag i et andet materiale,
    en tidsplan for projekts gennemførelse, afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsoplysninger og indvindings oplande til almene vandværker.

Kontakt Team Virksomheder, hvis du ønsker at søge om § 19 tilladelse til genanvendelse af knust asfalt. Ansøgningen skal sendes til jord@herning.dk

I tvivlstilfælde er det team Virksomheder, som afgør om genanvendelse af den knuste asfalt kan ske med eller uden tilladelse.

Læs mere om farlige stoffer i asfalt.


Kortlægning kan ske uanset om udlægningen af knust asfalt er sket efter retningslinjerne og dermed er lovlig.

Det er Region Midtjylland, som tager stilling til, om der skal ske en kortlægning efter Jordforureningsloven.

Region Midtjylland har oplyst, at genanvendelse af knust asfalt bliver kortlagt på vidensniveau 2 (konstateret forurenet).


dekorativt foto

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.