Genanvendelse af knust asfalt

Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt.

Du kan bruge knust asfalt til opbygning og til sikring af sider af egentlige veje. Det kræver ikke tilladelse.

Hvis du vil bruge knust asfalt som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre, så kræver det tilladelse.

Hvis der er tvivl, er det os, der afgør om du kan lægge knust asfalt ud med eller uden tilladelse.

Vi anbefaler, at knust asfalt genanvendes på stedet i eller under en ny belægning. Eller det kan køres til genanvendelse på et anlæg, der laver asfalt.

Læs mere om farlige stoffer i asfalt.

  • Asfalten skal være ren, knust og skal erstatte primære råstoffer. Det lag, der bliver lagt ud, må ikke være tykkere, end der er brug for. Hvis det er for tykt, ser vi det som ulovlig deponering.
  • Vi giver ikke lov til at genanvende på arealer med følsom arealanvendelse. Det gælder for eksempel boliger og institutioner.
  • Hvis der skal genanvendes knust asfalt inden for 300 meter fra almene vandforsynings boringer, så skal der være vandtæt bærelag eller slidlag. Ellers giver vi ikke tilladelse.

Kortlægning kan ske uanset om udlægningen af knus asfalt er sket "efter bogen" og dermed er lovlig.

Det er Region Midtjylland, som tager stilling til, om der skal ske en kortlægning efter Jordforureningsloven.


dekorativt foto

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.