Akut forurening

Se, hvem du skal ringe til ved akut og alvorlig forurening og ved øvrig forurening af olier eller kemikalier med videre.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk