Akut forurening

Se, hvem du skal ringe til ved akut og alvorlig forurening og ved øvrig forurening af olier eller kemikalier med videre.

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk