Akut forurening

Se, hvem du skal ringe til ved akut og alvorlig forurening og ved øvrig forurening af olier eller kemikalier med videre.

Ved akutte tilfælde af alvorlig forurening skal du ringe til alarmcentralen, tryk 112.

I øvrige sager, for eksempel spild af olier eller kemikalier, som risikerer at forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, kan du indenfor almindelig arbejdstid kontakte kommunens medarbejdere (se skemaet herunder).

Udenfor almindelig arbejdstid kan du kontakte Brand & Redning MidtVest på tlf. 20 85 08 13.

Kontaktpersoner ved forurening
Sted Navn Telefonnummer
Kloaksystem

Lene Hahn
Steen Jeppesen
Heine A. Jensen

96 28 80 86
20 67 41 90
51 50 92 36

Jord

Jannie Pedersen

96 28 80 29

Vandløb

Kim Iversen
Søren Brandt
Annika Lauridsen

21 73 30 81
96 28 80 49
96 28 80 87

Renseanlæg

Hovednummer
Afd. leder Jan Ravn

99 99 22 99
30 91 66 42

Vandværker

Trine Koch Jakobsen

96 28 81 01

Landbrug

Peter Raben Refsgaard
Pernille Kjeldsen

96 28 80 58
96 28 80 53

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger – som regel via brandinspektøren.

Indhold hentet fra borger.dk

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, koordinerer myndighederne indsatsen i National Operativ Stab efter Beredskabsstyrelsens plan.

Indhold hentet fra borger.dk

Alarm 112

Kontaktinfo

Lene Hahn
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 86
Send e-mail til miklh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.