Indkøb og udbud

Her finder du kort info om indkøb og udbud. Læs om vores engagement i KomUdbud og om, hvad vi gør for at lave gode udbud.

4. Bilag

De politisk godkendte retningslinjer for indkøb suppleres af relevante bilag godkendt af Underdirektøren for Direktionens Stab.