Indkøb og udbud

Her finder du kort info om indkøb og udbud. Læs om vores engagement i KomUdbud og om, hvad vi gør for at lave gode udbud.

2. Hvem er omfattet af kommunens aftaler?

Når indkøbsaftaler indgås, defineres samtidigt, hvilke områder i kommunen, som er omfattet af aftalerne. Det er obligatorisk for områderne at anvende de juridisk bindende aftaler.

Som udgangspunkt er alle områder, som juridisk og økonomisk hører under Herning Kommune omfattet. Herunder også selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Herning Kommune, samt institutioner hvor mindst 50% af driften finansieres af Herning Kommune. Konkrete selvejende institutioner kan være undtaget på baggrund af lovgrundlag eller administrativ praksis.

Kommunalt indgåede aftaler kan aldrig bruges til private indkøb. Ansatte ved Herning Kommune må ikke udnytte kommunens aftaler til at forhandle en rabat eller lignende til private indkøb.