Indkøb og udbud

Her finder du kort info om indkøb og udbud. Læs om vores engagement i KomUdbud og om, hvad vi gør for at lave gode udbud.

1. Formålet med retningslinjer for indkøb

Retningslinjer for indkøb har til formål at fastsætte de overordnede rammer og principper for Herning Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Overordnede rammer, som dels følger Kommunernes Landsforenings (KLs) strategipapir for indkøb og dels tager afsæt i egne fokusområder og prioriteter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender retningslinjer for indkøb og herved de overordnede principper og bemyndiger samtidig Underdirektøren for Direktionens Stab til at udarbejde relevante bilag og administrative vejledninger.

Retningslinjerne gælder for samtlige udbud og indkøb - både EU udbudspligtige og øvrige indkøb under tærskelværdien. Som offentlig virksomhed er Herning Kommune forpligtet til at udbyde varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i EU, når indkøbene har en værdi over nogle bestemte beløb, der er fastsat af lovgivning.

Såvel kommunestyrelsesloven som de kommunalfuldmagtslige regler betyder, at en kommune altid skal handle økonomisk ansvarligt. Derfor skal udbud og indkøb under tærskelværdien, hvor det er relevant også konkurrenceudsættes.

I Herning Kommune er koordinering af indkøb et vigtigt redskab til at opnå økonomisk gevinst, effektivisering, samfundsmæssige gevinster og innovative indkøb. Vi arbejder for, at indkøb koordineres mest muligt på tværs af kommunen.

Herning Kommune indgår aftaler med leverandører med henblik på at opnå:

  • de bedst mulige priser for den rette kvalitet
  • leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser
  • bedst mulig service
  • bedst mulige betalingsbetingelser
  • mindst mulig miljøbelastning
  • digitalisering af indkøbsprocesserne.