Frit valg - Madservice

Her kan du læse, hvilke kvalitetskrav og betingelser virksomheder skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af madservice i Herning.

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil den pågældende virksomhed blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om virksomheden kan godkendes. Hvis virksomheden kan godkendes indgås der herefter kontrakt. Hvis ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Virksomheder, der ønsker at ansøge om at blive godkendt som leverandører af madservice i Herning Kommune, skal i første omgang udfylde en "Godkendelsesanmodning".

Anmodning om godkendelse samt relevant dokumentation skal udfyldes og indsendes elektronisk til Visitationsenheden i Herning Kommune på følgende e-mail-adresse:
sua.sec@herning.dk
Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg" i emnefeltet.

Anmodningerne om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen. Anmodninger om godkendelse skal opfylde alle krav, som angives i dette dokument og skal være skrevet på dansk.

Godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune, idet vi skal sikre os, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører af madservice i Herning Kommune.

Vælg dit kød eller fisk

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51306531
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.