Frit valg - hjemmehjælp

Se hvordan din virksomhed kan blive leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og omsorg i Herning Kommune.

Godkendelsesprocessen

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører på hjemmehjælpsområdet.

Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil den pågældende virksomhed blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Hvis ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces. Den angivne anmodning er at betragte som et tilbud, med de forpligtelser der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning.

De potentielle leverandørers anmodning om godkendelse er bindende i 3 måneder gældende fra indleveringen af anmodningen.

Der vil blive udsendt bekræftelse på modtagelse af anmodninger.

Godkendelsesproceduren gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune. Vi skal sikre os, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører i Herning Kommune.