Frit valg - hjemmehjælp

Se hvordan din virksomhed kan blive leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og omsorg i Herning Kommune.

Virksomheder, der ønsker at levere hjemmehjælp i Herning Kommune, kan søge om at blive godkendt som leverandør. 

Virksomheder, der ønsker at ansøge om at blive godkendt som leverandører af hjemmehjælpsydelser i Herning Kommune, skal i første omgang udfylde en "Godkendelsesanmodning".

Du kan indsende en besked nederst på denne side om at få dokumentet tilsendt. 

Anmodning om godkendelse samt relevant dokumentation skal udfyldes og indsendes elektronisk til Visitationsenheden i Herning Kommune på følgende email-adresse:

sua.sec@herning.dk 

Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg" i emnefeltet.

Udfyldelsen af godkendelsesanmodningen skal følge anvisningerne.


Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører på hjemmehjælpsområdet.

Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil den pågældende virksomhed blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om leverandøren kan godkendes, hvorefter der kan indgås en kontrakt. Hvis ansøgeren ikke kan godkendes, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Godkendelsesprocessen er at betragte som en tilbudsproces. Den angivne anmodning er at betragte som et tilbud, med de forpligtelser der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning.

De potentielle leverandørers anmodning om godkendelse er bindende i 3 måneder gældende fra indleveringen af anmodningen.

Der vil blive udsendt bekræftelse på modtagelse af anmodninger.

Godkendelsesproceduren gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune. Vi skal sikre os, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører i Herning Kommune.


For leverandører, som allerede er godkendt og har indgået kontrakt med Herning Kommune, vil der blive tilrettelagt en forenklet proces for godkendelse i forbindelse med, at leverandører for eksempel ønsker, at blive godkendt til levering af opgaver indenfor flere ydelseskategorier.

Ved kontraktudløb vil der ligeledes blive tilrettelagt en forenklet godkendelse for leverandører, som allerede har været godkendt tidligere.


Skriv kontaktoplysninger, hvis du ønsker at blive godkendt som leverandør.

Herefter sender vi en "Godkendelsesanmodning", som skal returneres på pr. mail eller digital post.

Søg om godkendelse

Jeg søger godkendelse til:


Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96284094
Mobil: 51306531
Send e-mail til tina.klejs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.